skip to Main Content

Dne 25. 10. 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics (AE). Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Ing. Vladimír Jeníček, Dr.Sc., který seznámil redakční radu s citovaností článků publikovaných v období 2020–2021 a vývojem časopisu. Redaktorka Mgr. Barbora Vobrubová následně seznámila redakční radu s aktuálním stavem časopisu, zejména s počtem článků v recenzním řízení. V následné diskusi byla řešena zejména možnost rozvoje časopisu například skrze publikaci tematických čísel.

Zpátky nahoru