skip to Main Content

V časopise Zemědělec č. 46/2021 vyšly dva články o aktivitách ČAZV. První článek se zaměřuje na vývoji impact faktoru vědeckých časopisů za rok 2020. Citovanost odborných vědeckých časopisů ČAZV je stabilně vysoká a u několika titulů se dokonce výrazně zvýšila.  

Druhý článek se věnuje dvěma soutěžím pro děti a mládež, které ČAZV vyhlásila letos v září. Jedná se o čtvrtý ročník literární soutěže na zemědělská témata a dále pak o novou odbornou soutěž na téma odpovědnost a udržitelnost. Do obou soutěží je možné se přihlásit až do konce ledna 2022.

Oba články si můžete přečíst zde >>

Zpátky nahoru