skip to Main Content

V brněnském kongresovém centru hotelu Avanti proběhla 18. a 19. 11. mezinárodní konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, kterou spolupořádal také Odbor rostlinolékařství ČAZV. Úvodním slovem akci zahájil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda předsednictva ČAZV a zároveň ředitel hostitelských organizací konference.

Účastníci konference měli možnost vyslechnout prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Na konferenci byly zastoupeny významné výzkumné a šlechtitelské ústavy z České a Slovenské republiky, jejichž vědečtí pracovníci jsou významnými autory vědeckých článků, které jsou publikovány v časopisech ČAZV. Formou propagačního stánku byly na této akci redaktorkou Ing. Markétou Knížkovou prezentovány vědecké časopisy, které svým tematickým zaměřením korespondují se zaměřením konference. Primárně se tak jednalo o prezentaci časopisů Plant Protection Science, Plant, Soil and Environment, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Horticultural Science a časopis Soil and Water Research.

Vedení ČAZV děkuje paní Ing. Markétě Knížkové za její propagaci časopisu a celé ČAZV.

Zpátky nahoru