skip to Main Content

Zdraví kulturních a planě rostoucích rostlin je jedním z předpokladů zachování života na zemi. Péče o zdraví rostlin – rostlinolékařství je široce založený obor, který rozvíjí preventivní i léčebné metody ochrany rostlin před původci chorob, škůdci a pleveli a zároveň podporuje hospodářský rozvoj, napomáhá ochraně životního prostředí, ovlivňuje i dostupnost a bezpečnost potravin. I proto valné shromáždění OSN schválilo koncem roku 2018 usnesení, že rok 2020 bude Mezinárodním rokem zdraví rostlin (International Year of Plant Health = IYPH).

Na tiskové konferenci věnované Mezinárodnímu roku zdraví rostlin, která se uskutečnila ve středu 22. ledna 2020, prezentoval ČAZV člen výboru rostlinolékařství Ing. Ervín Hausvater, CSc.

Celé znění tiskové zprávy je dostupné zde >>

 

Zpátky nahoru