skip to Main Content

 

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky.

Text vyhlášení

Přihláška do soutěže

Statut a jednací řád

 

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Text vyhlášení

Přihláška do soutěže

Statut a jednací řád

 

10.února 2017

 

 

 

Zpátky nahoru