skip to Main Content

                                           

na plenární zasedání členů ČAZV, které se bude konat v úterý dne 7. března 2017 od 10,00 hod. v aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

                                     Hlavní odborné téma:  Rostlinolékařství a zdravé potraviny

Jako hosté jednání jsou pozváni: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, ministr zemědělství ČR
Ing. Marian Jurečka, ministr životního prostředí ČR Mgr. Richard Brabec, členové Predsednictva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, zástupci Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí PSP ČR a Senátu parlamentu ČR, rektoři univerzit, ředitelé výzkumných ústavů, představitelé Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Zemědělského svazu ČR, Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků, aj.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Činnost ČAZV v minulém období – prof. Ing.Vilém Podrázský, CSc., předseda ČAZV
  3. Vystoupení hostů
  4. Ocenění členů ČAZV
  5. Odborná část jednání na téma Rostlinolékařství a zdravé potraviny – RNDr.Jan Nedělník, Ph.D., místopředseda ČAZV
  6. Diskuse
  7. Závěr
  8. Plenární zasedání odborů po 13. hod.

 

Zpátky nahoru