skip to Main Content

P O Z V Á N K A

na jednání Předsednictva ČAZV, které se bude konat v úterý dne 10. listopadu 2015 od 10,00 hod. v zasedací místnosti Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, s.r.o.
Pořad jednání:
  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 6.10. 2015
  3. Informace o vyhlašovaných soutěžích NAZV a jejich vyhodnocení – Ing. P. Adam, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
  4. Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací – Ing. P. Adam, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
  5. Vyhodnocení průběhu a úkoly vyplývající z rozšířeného jednání Předsednictva k vydavatelské činnosti konaného dne 6.10. 2015 – doc.Ing. R. Vácha, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
  6. Práce RVVI – hodnocení výzkumné činnosti – Ing. J. Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M.
  7. Prezentace ČAZV vůči veřejnosti, publikace výsledků výzkumu 2015 – 2016, dohoda o spolupráci s týdeníkem Zemědělec – RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
  8. Různé
  9. Závěr

  Na jednání Předsednictva ČAZV naváže od 13,00 hod. rozšířené zasedání Předsednictva.

Zpátky nahoru