skip to Main Content

Poslední přednáška Dětské zemědělské akademie (DZA) v roce 2022 patřila včelám a včelaření. Mladým studentům přijel do Klatov povídat o významu včel Dr. Ing. Pavel Čermák z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze (VÚŽV). Kromě povídání si děti mohli na vlastní kůži vyzkoušet včelařskou kuklu a ze včelího vosku si vyrobily vlastní vánoční ozdoby. Děti tak již vědí, že včely žijí na Zemi miliony let, nedají se ochočit nebo že včelstvo dokáže žít bez včelaře, ale včelař bez včelstva není včelařem.

ČAZV je již druhým rokem partnerem DZA. Jde o unikátní vzdělávací projekt pro žáky základních škol. Na vybrané přednášky zajišťuje ČAZV lektory z řad svých členů, odborníků z výzkumných institucí i praxe.

Fotografie z průběhu DZA můžete sledovat na facebookové stránce www.facebook.com/DZAKlatovy
 

Zpátky nahoru