skip to Main Content

Dne 9. listopadu 2021 proběhlo online formou jednání redakční rady časopisu Horticultural Science (HORTSCI). Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu Ing. Jan Blažek, CSc. Editor časopisu na úvod přivítal dva nové členy redakční rady. Členové redakční rady byli informováni stavu článků v redakci HORTSCI a o citovanosti článků HORTSCI databází Web of Science (IF 2020: 0.833). Diskutována byla propagace časopisu HORTSCI na oborových akcích v ČR i zahraničí a spolupráce s členy redakční rady a Odboru rostlinné výroby ČAZV, odborným garantem časopisu. Předseda redakční rady poděkoval členům redakční rady a redaktorce za spolupráci.

Zpátky nahoru