skip to Main Content

Dne 6. 12. 2022 se konalo v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze poslední zasedání předsednictva ČAZV v letošním roce. Předsednictvo se v rámci jednání věnovalo řádné agendě spojené s přijímáním nových členů a vydavatelské činnosti včetně zvýšení příspěvku za redakční úpravu článků od 1. 1. 2023 v časopisech ČAZV s přiděleným impakt faktorem. Dále předsednictvo rekapitulovalo svou činnost a účast na pracovních jednáních a konaných akcích v uplynulém měsíci a věnovalo se přípravě akcí v první polovině roku 2023, kdy je mj. plánováno další setkání předsednictva ČAZV se členy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR. Rozsáhlá diskuse proběhla nad přípravou akcí k příležitosti 100. výročí založení Akademie v roce 2024 a nad konkrétními podmínkami zřízení nové mezioborové Komise pro ekologické zemědělství pod garancí Odboru rostlinné výroby. Na závěr jednání předseda předsednictva Jan Nedělník poděkoval všem členům předsednictva za spolupráci v letošním roce a popřál všem přítomným krásný zbytek roku.

První zasedání předsednictva ČAZV v novém roce je plánováno na 10. 1. 2023 v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Zpátky nahoru