skip to Main Content

Dne 21. června 2024 se pod vedením editora, profesora Kozáka, uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Soil and Water Research (SWR), a to kombinovanou formou. Část členů redakční rady se sešla na České zemědělské univerzitě v Praze, ostatní byli účastni formou videokonference. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, aktuální bibliometrické údaje, hlavně z Web of Science (impakt faktor, zařazení časopisu do kvartilů, article influence score, atd.), další možnosti rozvoje časopisu a jeho podpora ze strany členů redakční rady.

Více o časopisu SWR se dozvíte na: https://swr.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru