skip to Main Content

Dne 20. 6. 2024 databáze Web of Science zveřejnila hodnoty citačních metrik časopisů za rok 2023.  V metrice Journal Impact Factor (IF) si nejlépe vedou časopisy:

Plant, Soil and Environment (IF 2.3) – v Q1 kategorii Agronomy
Agricultural Economics (IF 1.9) – Q2 v kategoriích Agricultural  Economics & Policy a Economics
Plant Protection Science (IF 1.7) – v Q2 kategorií  Agronomy a Plant Sciences

Nováček mezi impaktovanými časopisy (IF získal poprvé loni) časopis Journal of Forest Science se umístil s IF 1.1 v Q3 kategorie Forestry.

K pozitivnímu posunu došlo u časopisu Czech Journal of Plant Genetics and Breeding (IF 1.2) do Q3 příslušných kategorií. Jediným časopisem, který si v umístění v kvartilu (posun do Q4 v jedné z kategorií) mírně pohoršil (i přes velmi slušnou hodnotu IF 1.7) je časopis Soil and Water Research. Ostatní časopisy i přes mírné oscilace hodnoty IF zůstávají v původních kvartilech (Czech Journal of Animal Science Q3, Czech Journal of Food Sciences Q4, Horticultural Science Q3, Veterinární Medicína Q3).

V metrice Article Influence Score (AIS) má ČAZV jeden časopis v Q2 (Plant, Soil and Environment), ostatní časopisy se nachází v Q3 (pouze časopis Czech Journal of Food Sciences zůstává v Q4).

V databázi Scopus jsou výsledky časopisů ČAZV ještě o něco lepší, v hodnocení časopisů dle Scimago Journal Rank (SJR) za rok 2023 (zveřejněny 21. 6. 2024), se v Q2 příslušných kategorií nachází hned šest časopisů (Agricultural Economics, Czech Journal of Animal Science, Horticultural Science, Journal of Forest Science, Plant, Soil and Environment a Soil and Water Research). V Q3 se nachází časopisy Veterinární Medicína a Czech Journal of Food Science.

ČAZV děkuje především editorům a členům redakčních rad za kvalitní vedení jednotlivých časopisů a také autorům a recenzentům za spolupráci.

Detailní hodnoty jednotlivých metrik najdete v databázích Web of Science a Scopus a také na webových stránkách časopisů: https://agriculturejournals.cz/

Metriky Web of Science a AIS časopisů ČAZV 2023 (k 20. 6. 2024) najdete zde >>

Hodnoty Scimago Journal Rank (SJR) 2023 (k 21. 6. 2024) najdete zde >>

Pište, čtěte, citujte 😉.

Zpátky nahoru