skip to Main Content

Dovolujeme si Vám představit nové složení výborů odborů ČAZV na funkční období 2021 – 2025. V souladu s dříve zveřejněným harmonogramem voleb ČAZV a platným SJŘ ČAZV proběhlo v období od 3. 3. – 26. 3. 2021 korespondenční hlasování členů ČAZV do výborů odborů ČAZV. Celkem proběhlo hlasování do 11 z 12 zřízených odborů ČAZV, s výjimkou Odboru vodního hospodářství, do něhož probíhaly volby již v roce 2019. Volby do všech výborů odborů proběhly řádně a byly platné, tedy se jich zúčastnilo požadované množství členů odborů. Dle SJŘ ČAZV je každý výbor zastoupen 5 členy, z jejichž středu je následně zvolen předseda odboru, který se stává členem předsednictva ČAZV. Setkání výborů a volba předsedy výboru a tím i odboru proběhla v období 19. 4. – 30. 4. 2021. Ve většině odborů stávající předsedové obhájili svou pozici a pokračují tak v předsednické pozici na další funkční období. Nově zvoleným předsedou Odboru veterinárního lékařství se stal MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. a Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. V letošních volbách bylo také ustanoveno složení nově vzniklého Odboru agrárních dějin, jehož předsedou se stal Ing. Zdeněk Novák. V novém složení předsednictvo poprvé zasedne dne 17. 6. 2021, kdy proběhne také volba předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV.

Kompletní přehled zvolených zástupců výborů odborů ČAZV je dostupný zde >> 

Všem stávajícím i nově zvoleným členům výborů odborů ČAZV gratulujeme.

Zpátky nahoru