skip to Main Content

Redakční rada časopisu Czech Journal of Animal Science (CJAS) se konala dne 7. 12. 2023 formou prezenčního jednání s možností online připojení. Editorka časopisu, paní prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. a členové redakční rady hodnotili současný stav časopisu, mimo jiné i citovanost článků, možnosti podpory časopisu a strategické plány na další rozvoj. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace. Předsedkyně redakční rady závěrem jednání poděkovala všem členům redakční rady za jejich spolupráci.

Více o časopise CJAS najdete na https://cjas.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru