skip to Main Content

Dne 6. 12. 2023 probíhá v Nitře a 7. 12. 2023 v Polárikovo na Slovensku Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků za účasti více než tří desítek prezentujících a hostů, viz Pozvánka na konferenci Ekonomické, manažerské a enviromentální problémy v agropotravinářském sektoru

Vědeckým garantem konference je i ČAZV zastoupená ředitelkou Ing. Hanou Urbancovou, Ph.D., DBA. Vědecký a organizační výbor konference byl za ČAZV zastoupen předsedou OEŘSI prof. Ing. Lukášem Čechurou, Ph.D. V  rámci úvodního slova były představeny priority a hlavní úlohy UEAA do roku 2024 a představena Národní strategie rozvoje vědy, techniky a inovací do roku 2030 Slovenské republiky. Předseda SAPV prof. Gozora představil řízení vědy, výzkumu a inovací na Slovensku a zástupci FEM SPU v Nitře představili metodické přístupy k překládání efektivních projektu do grantových agentur VEGA, KEGA a APVV. Následovali zajímavé příspěvky účastníků v oblasti ekonomických a environmentálních problémů v agropotravinářském sektoru. V rámci konference probíhá aktivní diskuse nad jednotlivými příspěvky. Tato diskuse napomůže zlepšení sdílení zkušeností a znalostí se začínajícími doktorandy a mladými vědeckými pracovníky.

Ředitelka ČAZV děkuje SAPV za možnost se spolupodílet společně s OEŘSI ČAZV na organizaci této konference.

Sborník z konference je ke stažení zde >>.

Zpátky nahoru