skip to Main Content

Na podzim loňského roku vyhlásila Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) literární soutěž pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem bylo zejména vzbudit zájem o literární činnost u dětí školního věku a také samozřejmě zvýšit povědomí o zemědělské činnosti.

Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích. První téma „Zvířata na české farmě“ bylo určeno pro žáky do 14 let. Téma „Zdravé potraviny pro zdravý život“ bylo o poznání náročnější a do této kategorie mohli zasílat své příspěvky žáci od 15 let věku. Přestože se jednalo o první ročník soutěže, dostaly se nám do rukou velmi čtivé a působivé literární počiny. Jsme velice rádi, že soutěž vyvolala v žácích zájem a s výběrem témat si poradili a vytvořili velmi obohacující texty.

Vrcholem a pomyslným zakončením naší literární soutěže bylo setkání s žáky a jejich rodiči při slavnostním vyhlášení nejlepších literárních prací. Událost se konala 13. března 2019 v Domě zemědělské osvěty v Praze a převzal nad ní záštitu ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a hlavní město Praha zastoupené předsedkyní Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Ing. Marianou Čapkovou.  Všechny přítomné v úvodu akce přivítala ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. K úvodnímu slovu se dále připojila Ing. Iva Blažková, Ph.D. z Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání Mze a Ing. Mariana Čapková, které společně předaly žákům ocenění a věcné dary. Bylo nám velkým potěšením setkat se a hostit pět vybraných účastníků soutěže, jakožto i jejich rodinné příslušníky a zástupce škol.

Jako vítězná práce v kategorii žáků do 14 let byla vybrána práce s názvem „Záchrana farmy“ od Nely Haničincové (6. třída). V této kategorii byly dále vybrány a oceněny tři práce čestným uznáním – práce s názvem „U nás na farmě“ od Vojtěcha Hanuse (9. třída), „Království na farmě“ od Natálie Kaštánkové (9. třída) a „Soutěž zvířat“ od Kateřiny Láchové (9. třída). V kategorii žáků nad 15 let byla jako vítězná literární práce vyhodnocena odborná esej na téma „Zdravé potraviny pro zdravý život“ od Tomáše Chvojky (19 let).

ČAZV, jakožto největší vydavatelský dům odborných vědeckých časopisů v oblasti zemědělských věd v ČR, vytvořila při této příležitosti i speciální číslo časopisu s názvem „České zemědělství pohledem žáků“, ve kterém naleznete všech pět oceněných literárních prací (náhled časopisu zde>>).

Děkujeme ještě jednou všem žákům, kteří se do soutěže přihlásili, a gratulujeme autorům vítězných literárních prací. Věříme, že se i v nadcházejícím roce budeme těšit obdobnému, ne-li většímu zájmu o účast v již druhém ročníku naší literární soutěže, která bude vyhlášena v létě. Poděkování patří také organizátorce akce, Ing. Adéle Fajčíkové.

Z předávání cen byl také pořízen krátký videozáznam a vytvořen článek v časopise Zemědělec, které jsou k náhledu zde >>

Zpátky nahoru