skip to Main Content
ISSN 1212-2580 (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 1921 (do roku 1997 pod názvem Ochrana rostlin).
ISSN 1805-9341 (On-line)

PPS 1-2015 obal 1 str

 

 

 

 

 

Impakt faktor (Web of Science, 2015): 0.661
SJR (SCOPUS, 2015): 0.279 Q3 (Agronomy and Crop Science)

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
  •  Redaktorka: RNDr. Marcela Braunová
  •  Periodicita: čtvrtletník
  •  Časopis je publikován v angličtině
Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce, studie typu review a krátká sdělení se zaměřením na choroby a škůdce rostlin, plevele a ochranu rostlin


Abstrakty:
ISI Web of KnowledgeSM, Web of Science® Agrindex of AGRIS database, Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur (Phytomed database), Biological Abstracts of Biosis (BIOSIS Previews database), Cambridge Scientific Abstracts, Current Contents®/Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Czech Agricultural and Food Bibliography, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Elsevier Bibliographic Databases, Pest Directory database, Review of Agricultural Entomology. Review of Plant Pathology of CAB International Information Services (CAB Abstracts), SCOPUS

  Web archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm
  Kontakt: pps@cazv.cz

 

Zpátky nahoru