skip to Main Content

Dne 5. prosince 2023 se konalo zasedání předsednictva ČAZV v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze.

Hlavními body jednání byla především příprava oslav 100 let od založení Československé akademie zemědělské (dále ČAZ) a jejích nástupnických organizací. Předsednictvo intenzivně diskutovalo nad akcemi spojenými s výročím a nad harmonogramem oslav. Dalším významným bodem jednání byla diskuse nad rozpočtem výzkumu na rok 2024, činnost vydavatelské rady a běžná agenda předsednictva ČAZV.

Další zasedání předsednictva je plánováno na 9. 1. 2024 v Praze.

Zpátky nahoru