skip to Main Content

Redakční rada časopisu Journal of Forest Science (JFS) proběhla dne 29. 11. 2023 formou online videokonference. Jednání vedl editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který představil současný stav časopisu – počet manuskriptů v recenzním řízení, chystané číslo časopisu, statistiky pohybu rukopisů a vývoj citačních indexů. Zmínil také dobrou zkušenost s publikací tematických čísel, v jejichž vydávání by rád pokračoval. Následně připomněl, že časopis v červenci letošního roku získal Impact Factor, poděkoval členům redakční rady za to, že se podařilo výrazně zkrátit dobu recenzního řízení, a vyjádřil přání do budoucna usilovat o její další zkrácení. Závěrem jednání editor poděkoval členům za dosavadní spolupráci.

Zpátky nahoru