skip to Main Content

Dne 6. 11. 2018 se uskutečnilo jednání předsednictva ČAZV ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě. Zasedání bylo věnováno především změnám redakčních procesů vědeckých časopisů, spolupráci ČAZV s dalšími institucemi a účasti akademie na blížících se vědeckých konferencích. Předsednictvo se dále věnovalo otázkám SZP a přípravě podkladů pro Ministerstvo zemědělství.

Odpolední program jednání v gesci Odboru rostlinné výroby ČAZV byl věnován tématu „Historie a současnost bramborářského výzkumu v ČR“. V rámci odpoledního bloku vystoupili se svými zajímavými přednáškami předseda ORV ČAZV Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Jaroslava Domkářová, PhD., Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Pavel Kasal, Ph.D. a Ing. Milan Čížek, PhD.

Za celou ČAZV děkujeme VÚB v Havlíčkově Brodě za pozvání, umožnění realizace zasedání i za možnost prohlídky genové banky VÚB.

Zpátky nahoru