skip to Main Content

Rostlinolékařská péče jako nezbytná součást trvale udržitelného hospodaření na půdě byla hlavním mottem v pořadí již XXI. Rostlinolékařských dnů konaných ve dnech 7. a 8. 11. 2018 v Pardubicích. ČAZV, odbor rostlinolékařství měl tu čest být opět spolupořadatelem této významné profesní akce.  V úvodním bloku přednášek vystoupil také předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který ve svém vystoupení zdůraznil význam integrované ochrany rostlin v procesu výroby kvalitních a hygienicky bezpečných potravin a krmiv. V rámci konference byly také prezentovány vědecké časopisy ČAZV, především pak časopisy Plant Protection Science a Plant. Soil and Environment, které se věnují problematice ochrany rostlin, jejich bezpečnosti a rostlinolékařství.

 

 

 

 

 

 

 

Vědecké časopisy byly taktéž k nahlédnutí na semináři „Praktické otázky sbírek mikroorganismů 2018“, který se konal dne 12. 11. 2018 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Ruzyni.

 

Zpátky nahoru