skip to Main Content

Setkání představitelů ČAZV se zástupci Yiyang City z čínské provincie Hunan

Dne 20. 4. 2015 proběhlo setkání zástupců čínského města Yiyang City z čínské provincie Hunan s představiteli České akademie zemědělských věd.

Za ČAZV se tohoto setkání zúčastnili předseda ČAZV – prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., předseda Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV – doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. a vedoucí redaktorka vědeckých časopisů ČAZV – Ing. Eva Karská.

Prof. V. Podrázský, CSc. hosty seznámil s pravidly a podmínkami fungování ČAZV v České republice a její spoluprací se zemědělskými akademiemi v rámci EU, především s ohledem na současné předsednictví ČAZV v Unii evropských zemědělských akademií.

Doc. T. Doucha, CSc. čínské delegaci velmi podrobně popsal a vysvětlil ekonomickou a politickou situaci v ČR v oboru zemědělství.

Členové čínské delegace měli zájem především o seznámení s následujícími tématy:
1) současná situace v zemědělství ČR, vládní regulace a zemědělský trh (ČR a EU),
2) zemědělský výzkum a jeho návaznost na zemědělskou praxi.

Diskutována byla především pravidla společné zemědělské politiky EU, vládní regulace – systém podpory zemědělců, trh s půdou a její ceny v ČR, dále výsledky současné zemědělské produkce (výnosy, dojivost krav apod.).

Členové čínské delegace byli seznámeni s vydavatelskou činností ČAZV – zemědělskými vědeckými časopisy ČAZV.


SETKÁNÍ FOTO

Zpátky nahoru