skip to Main Content

F Ó R U M   Unie evropských zemědělských akademií (UEAA) v Kyjevě

 

Národní akademie zemědělských věd Ukrajiny (NAAS) zorganizovala 20.4 – 23.4.2015 v Kyjevě „Forum UEAA“ (The Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature). Fóra se zúčastnili zástupci zemědělských akademií z Norska, Polska, Lotyšska, Litvy, Moldávie, Gruzie, Rumunska, Francie a České republiky, která je v současné době pověřena předsednictvím a je zodpovědná za činnost UEAA v období
2014 – 2016. Z pověření prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc., předsedy České akademie zemědělských věd (ČAZV) a prezidenta UEAA se fóra zúčastnili pracovníci sekretariátu ČAZV Ing. Václav Hrubý, CSc., tajemník a Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c. Na závěr jednání byla přijata „Rezoluce“ na podporu kooperace mezi členskými zemědělskými akademiemi UEAA a na podporu rozvoje ukrajinské agrární vědy.

Zahraniční účastníci fóra rovněž navštívili centrum NAAS. Jaroslav Gadzalo, prezident NAAS a příslušní vedoucí jednotlivých sekcí informovali přítomné o struktuře NAAS, zaměření jednotlivých výzkumných sekcí a o plánech na další rozvoj zemědělské vědy na Ukrajině v současných nelehkých ekonomických podmínkách.Fórum

Zpátky nahoru