skip to Main Content

Ve dnech 20. -23. července 2021 se v Praze uskutečnil XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE). Kongres probíhal online formou. ČAZV byla prezentována jako jeden z partnerů kongresu. Prezentován byl i časopis Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika; AGRICECON), který navázal spolupráci s EAAE ve formě nabídky publikace vybraných referátů účastníků kongresu.

Spolupráci kongresu s ČAZV představil prof. Lukáš Čechura (člen organizační komise EAAE a předseda Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI)). Účastníci kongresu mohli navštívit virtuální výstavu ČAZV, která nabízela podrobné informace o všech 11 odborných vědeckých časopisech ČAZV s důrazem na časopis Agricultural Economics.

Zpátky nahoru