skip to Main Content

Dne 9. 5. 2023 se konalo plenární zasedání členů ČAZV v aule Mendelovy univerzity v Brně. Již pravidelně jsou v rámci plenárních zasedání členů ČAZV předávána také ocenění ČAZV významným osobnostem za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru.

Ocenění ČAZV udělená v roce 2023

Děkovný dopis předsednictva ČAZV za přínos k rozvoji zemědělského výzkumu a České akademie zemědělských věd a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru získal doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (ORL).
Čestné uznání za přínos k rozvoji České akademie zemědělských věd a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru obdržel Ing. Václav Stejskal, Ph.D. (ORL).
V roce 2023 byly uděleny čtyři bronzové medaile ČAZV za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru, a to Ing. Vratislavu Psotovi, CSc. (ORV), Ing. Kateřině Vaculové, CSc. (ORV), Ing. Jiřímu Dostálovi, CSc. (ORV) a doc. Ing. Jiřímu Motyčkovi, CSc. (OŽV).
Druhé nejvyšší ocenění ČAZV, stříbrnou medaili za přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru, získali RNDr. Jan Hofbauer, CSc. (ORV), Ing. Václav Peterka (ORL), prof. Ing. Josef Špak, DrSc. (ORL) a Ing. Václav Lochman, CSc. (OLH).
Podrobnou zprávu z průběhu celého plenárního zasedání členů ČAZV v roce 2023 si můžete přečíst zde > >

Zpátky nahoru