skip to Main Content

Rok 2020 byl vyhlášen Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (International Plant Protection Convention – IPPC) pracuje pod záštitou FAO, sdružuje přes 180 smluvních stran a koordinuje ochranu před zavlékáním a šířením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.

K přípravě akcí na národní úrovni byla  ustavena a zahájila činnost pracovní skupina, jejímiž členy  jsou Ing. Eva Zusková z ČSR, Ing. Radka Doležalová z MZe ČR, Ing. Michal Hnízdil z UKZUZ, doc. Ing. Václav Stejskal, CSc. z VVFŽP, prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc. z ORL ČAZV a Ing. Adéla Fajčíková jako tajemnice skupiny za ČAZV. Hlavním úkolem je připravit návrh kalendáře akcí, které by populární formou představovaly  veřejnosti rostlinolékařství jako jeden z hlavních oborů zajišťujících bezpečnost a kvalitu potravin.

Dne 17. 5. 2018 proběhlo v budově ČAZV první setkání pracovní skupiny za účasti předsedů ČSR Ing. Vladimíra Řeháka, CSc. a ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D.  

Zpátky nahoru