skip to Main Content

ČAZV přijala opatření upravující zpracování osobních údajů, tak aby splňovala požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 („GDPR“) účinného od 25. 5. 2018.

Ať už ČAZV získá osobní údaje v souvislosti s jakoukoliv ze svých činností, požadavky GDPR se na ČAZV vztahují. ČAZV nakládá s osobními údaji svých zaměstnanců, členů ČAZV, autorů článků, lektorů a členů redakčních rad (tj. editorů, koeditorů).

Všechny dokumenty týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde>>

 

Zpátky nahoru