skip to Main Content

Dne 13. 2. 2018 proběhlo v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty rozšířené zasedání Vydavatelské rady České akademie zemědělských věd (ČAZV).

Zasedání se zúčastnili členové Vydavatelské rady, předsedové redakčních rad 11 zemědělských vědeckých časopisů publikovaných ČAZV a redaktorky těchto časopisů.

Jednání zahájil předseda ČAZV pan RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., pozdravil účastníky jednání a poděkoval předsedům redakčních rad za jejich náročnou a velmi významnou činnost pro vědecké časopisy ČAZV.

Předseda Vydavatelské rady ČAZV doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. přítomné informoval o aktualitách ve vydavatelské činnosti ČAZV. Například o plánované digitalizaci starších ročníků časopisů (které jsou dosud pouze v tištěné podobě) ve spolupráci s Národní knihovou České republiky a také o zaslání starších ročníků časopisů do databáze CrossRef. Hovořil také o přechodu časopisů ČAZV na formu lektorského řízení Double-Blind, která je u impaktovaných časopisů ve světě standardem.

Předsedové redakčních rad časopisů ČAZV poté vyjádřili své návrhy na zlepšení vydavatelské činnosti ČAZV. Konstatovali, že v celosvětovém měřítku dochází k „inflaci“ v publikační činnosti, tj. do redakcí časopisů je zasíláno velké množství článků, ale jen málo z nich je opravdu kvalitních. Dále je velmi obtížné pro recenzní řízení zajistit vhodné lektory, jelikož tito jsou zavaleni žádostmi o posudky. Předsedové redakčních rad vědeckých časopisů ČAZV apelují na vedoucí pracovníky českých výzkumných a vzdělávacích institucí, aby motivovali své zaměstnance k vypracovávání posudků pro vědecké časopisy, neboť i oni sami jistě publikují a jejich práce jsou lektorovány.

Přesto, i za těchto podmínek se redakčním radám časopisů ČAZV daří držet kvalitu časopisů na velmi vysoké úrovni a jejich citovanost roste – za rok 2017 je predikován nárůst Impakt faktoru u časopisů Plant, Soil and Environment, Plant Protection Science a Czech Journal of Animal Science.

 

 

 

Zpátky nahoru