skip to Main Content

V roce 2018 bude Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) udělovat ocenění představitelům zemědělského výzkumu na plenárním zasedání 6. března 2018 v aule Mendelovy univerzity v Brně.

Předsednictvo ČAZV na svém zasedání 13. 2. 2018 projednalo přípravu vrcholného zasedání členů akademie, které se uskuteční 6. 3. 2018 v aule Mendelovy univerzity v Brně. Předsednictvo schválilo návrhy na ocenění významných představitelů zemědělského výzkumu, ocenění budou předána na jednání pléna. Předsednictvo dále projednalo uchazeče o ocenění v soutěži Ministra zemědělství o nejlepší realizovaný výsledek a soutěže mladých výzkumníků. Předsednictvo také projednalo návrhy na zásadní úpravu Organizačního a jednacího řádu ČAZV. O těchto změnách bude, po schválení zřizovatelem Ministerstvem zemědělství ČR, členská základna informována na plénu akademie.

Zpátky nahoru