skip to Main Content

Dne 9.10. 2018 v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze proběhlo rozšířené zasedání Vydavatelské rady ČAZV. Zasedání se zúčastnili kromě členů Vydavatelské rady ČAZV také předsedové redakčních rad vědeckých časopisů ČAZV a výkonné redaktorky časopisů.

Hlavním tématem jednání a následné diskuse  byl přechod všech časopisů ČAZV na recenzní řízení double-blind a nastavení redakčních procesů s ohledem na tuto změnu. Články v časopisech ČAZV budou recenzovány v režimu double-blind od 1. listopadu 2018.

Zpátky nahoru