skip to Main Content

Odbor lesního hospodářství ČAZV zvážil výzvu ČLS k vyjádření k některým publikacím, týkajícím se prosazovaného NP Křivoklátsko. Orgány ochrany přírody se dlouhodobě snaží prosadit zřízení nových národních parků přes absenci diskuze s vědeckou a odbornou veřejností i s místními obyvateli. V konkrétním případě jsou účelově využívány informace o vlivu nepřiměřených stavů vysoké zvěře na stav ekosystémů v oblasti Křivoklátska a nabízena nereálná alternativa managementu zvěře v daném území. Takový způsob diskuze, postrádající odborné zázemí a inklinující spíše k aktivistickým praktikám, je z hlediska vědy a odbornosti nepřijatelný. Proto stanovisko OLH ČAZV podporuje prohlášení, připravené souborem vědeckých a odborných lesnických institucí.

 

Zpátky nahoru