skip to Main Content

ČAZV uspořádala 13. února 2018 pro poslance Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prezentaci výsledků zemědělského aplikovaného výzkumu.

Členové Zemědělského výboru pod vedením svého předsedy Ing. Jaroslava Faltýnka navštívili 13. 2. 2018 sídlo ČAZV a zúčastnili se semináře o postavení a výsledcích zemědělského aplikovaného výzkumu, řešení problémů zemědělské praxe, transferu výsledků a financování výzkumu. Po úvodním představení všech účastníků byli poslanci ve vystoupení předsedy ČAZV. Jana Nedělníka a předsedy vydavatelské rady Radima Váchy seznámeni s činností akademie, s problematikou vydávání souboru vědeckých časopisů.  „Myslím si, že prezentovat užitečnost výzkumu pro zemědělskou praxi a společnost je důležité, ukázat, že zdravé potraviny, zdravá půda a udržení konkurenčního postavení českých zemědělců je úzce spjato s aplikovaným zemědělských výzkumem. Ještě jednou bych proto chtěl všem účastníkům semináře poděkovat, doufám, že najdeme termíny na podobné prezentace i v budoucnosti,“ shrnul předseda ČAZV Jan Nedělník.

Na semináři byly představeny nejnovější výsledky z různých oborů zemědělství, potravinářství a lesnictví. V krátké diskuzi byla zmíněna problematika financování výzkumu z veřejných i neveřejných zdrojů a diskutována otázka relací mezi jednotlivými poskytovateli výzkumné podpory.

Zpátky nahoru