skip to Main Content

Česká společnost rostlinolékařská pořádá již dvacátý ročník konference „Rostlinolékařské dny„, která se koná 8.-9. 11. 2017 v Pardubicích.

Konference je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu a vzdělávání a dalším zájemcům.

Jedním z hlavních řečníků byl předseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. ČAZV zde dále prezentovala své vědecké časopisy, primárně časopis Plant Protection Science (PPS), který má pro rok 2016 IF 0,742.

 

Zpátky nahoru