skip to Main Content

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí pořádá seminář s názvem “ Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: význam výzkumu a nezávislých studií v systému zajištění bezpečných potravin“, který se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017 od 10 hodin v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Na semináři vystoupí přední odborníci působící na univerzitách a výzkumných ústavech, včetně Předsedy ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D. Bližší informace k semináři zde >>

 

Zpátky nahoru