skip to Main Content
Dne 25. 10. 2017 se členové Právní komise OEŘSI zúčastnili společného jednání v Modrém Salónku Domu zemědělské osvěty. V rámci jednání byly představeny 2 přednášky na zajímavá a důležitá témata v sektoru zemědělství.
 
První téma se týkalo Ochranné známky a licence v resortu zemědělství v podání paní JUDr. Radky MacGregor-Pelikánové, Ph.D., LL.M. MBA z Ministerstva zemědělství.
Druhé téma se týkalo Ochrany zemědělského půdního fondu v praxi v podání paní Ing. Heleny Bendové z Ministerstva životního prostředí.
 
V rámci jednání se jednotliví členové přednášejících se zájmem ptali na doplňující praktické dotazy. 
 
Zpátky nahoru