skip to Main Content

Ing. Miroslav Špelina, CSc. se narodil 28. 2. 1931 v Bílině a od roku 1938 byl občanem Prahy, kam se rodina po obsazení Sudet přestěhovala. Absolvent Provozně-ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské a od roku 1954 zaměstnaný ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky. Zde se propracoval na pozici vedoucího vědeckého pracovníka a získal titul kandidáta věd. Od roku 1963 také vedl ve VÚZT technicko-ekonomické oddělení a zároveň externě přednášel předmět Využití strojů na VŠZ v Praze, Brně a na VŠP v Nitře. Je také autorem či spoluautorem 15 odborných publikací. Po odchodu do důchodu v roce 1993 i nadále pracoval jako ekonomický a organizační poradce pro zemědělské subjekty. Byl dlouhodobým členem Československé akademie zemědělských věd a v letech 1991-93 byl jejím posledním předsedou před rozdělením ČSFR. Ing. Miroslav Špelina, CSc. zemřel 13. 10. 2017.

 

 

Zpátky nahoru