skip to Main Content

       které se bude konat v úterý dne 2.2. 2016 od 13,00 hod. ve velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha

Na jednání jsou zváni předsedové redakčních rad a redakční tým vědeckých časopisů České akademie zemědělských věd.

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Vydávání časopisů ČAZV – informace o současném stavu, počtu příspěvků, zpoplatnění časopisů v roce 2016
  3. Technické a organizační řešení zpoplatnění časopisů, redakční systém, změny na pozicích výkonných redaktorek
  4. Propagace časopisů
  5. Diskuse
  6. Závěr

 

Zpátky nahoru