skip to Main Content

které se bude konat v úterý dne 7. února 2017 od 10,00 hod.v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7/100, Praha 2

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 10. ledna 2017
 3. Průběh vyhlášení výzkumných programů programu „Země“
  Ing. P. Adam, Ph.D.
 4. Vydavatelská činnost ČAZV, příprava rozšířeného zasedání VR
  doc. Ing. R. Vácha, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 5. Příprava voleb v odborech a návrhy na ocenění členů
  všichni členové Předsednictva
 6. Příprava jednání Pléna dne 7. března 2017 v aule VFU Brno, stanovení hlavního odborného tématu jednání
  všichni členové Předsednictva
 7. Prezentace ČAZV a výsledků výzkumu vůči veřejnosti
  všichni členové Předsednictva, RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 8. Upřesnění činnosti Předsednictva na rok 2017, zpracování zpráv o činnosti odborů za rok 2016
  prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 9. Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky na rok 2017 – příprava soutěže
  Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 10. Různé

11. Závěr

Zpátky nahoru