skip to Main Content

Jednání Předsednictva ČAZV se bude konat v úterý dne 5. prosince 2017 od 10,00 hod. v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7/100, Praha 2.

Pořad jednání:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 7. 11. 2017

3. Kontrola úkolů – všichni členové Předsednictva

4. Přijímání nových členů – všichni členové Předsednictva

5. Rozšíření redakčních rad vědeckých časopisů – všichni členové Předsednictva

6. Vydavatelská činnost – předseda VR, tajemnice, vedoucí redaktorka

7. Kontrolní výbor – předseda kontrolního výboru

8. Koncepce rozvoje akademie – tajemnice

9. Různé – předvánoční setkání, kniha Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století aj. – všichni členové Předsednictva

10. Závěr

Zpátky nahoru