skip to Main Content

 

        Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oborech agrárního sektoru, ekonomického ev. právního směru, vědecká hodnost výhodou,
 • znalost problematiky zemědělského výzkumu a výzkumu životního prostředí (obor zemědělství), praktické zkušenosti s výzkumnou činností výhodou,
 • znalost problematiky vydavatelské činnosti na úseku vědeckých časopisů i s ohledem na autorská práva, vlastní publikační činnost výhodou,
 • znalost situace v zemědělské praxi se schopností realizace spolupráce s profesními organizacemi a svazy (AK, PK, ASZ, SVP apod.),
 • schopnost řízení práce sekretariátu a vydavatelského oddělení ČAZV,
 • schopnost rozvíjet – zajišťovat spolupráci se zahraničním i partnery na úrovni organizací obdobného typu, tj. akademie ev. organizace řídící zemědělský výzkum,
 • znalost jazyka aktivně – angličtina + další světový jazyk (francouzština, němčina, ruština).

       Posuzovány budou přihlášky do výběrového řízení podané ve lhůtě do 28. 2. 2017:

 • zaslané na adresu: Česká akademie zemědělských věd, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2,
 • osobně podané na sekretariát na výše uvedené adrese,
 • v elektronické podobě zaslané na email:  cazv@cazv.cz,
 • prostřednictvím datové schránky ČAZV:  nkr2ayv.

       K přihlášce do výběrového řízení uchazeč přiloží:  strukturovaný profesní životopis.

       Praha 6.10.2016
       Č.j.: 408/16

Zpátky nahoru