skip to Main Content

ČAZV vítá ve svém týmu nové editory vědeckých časopisů!

Journal of Forest Science (JFS) od roku 2020 vede prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

Prof. Podrázský je specialistou v oboru pěstování lesa, introdukovaných dřevin, lesní půdy, humusovým forem a ekologie lesa. 

Prof. Podrázský je aktivním členem redakční rady JFS a dlouhodobě působil také jako koeditor. V současné době vykonává funkci místopředsedy předsednictva ČAZV a zároveň předsedy Odboru lesního hospodářství ČAZV. Prof. Podrázský působí na Lesnické fakultě ČZU jako vedoucí Katedry pěstování lesů.

 

 

Research in Agricultural Engineering  (RAE) od roku 2020 vede prof. Dr. Ing. František Kumhála.

Prof. Kumhála je specialistou v oboru zemědělské techniky, precizního zemědělství, senzorů v zemědělství a sklizňové techniky.

Prof. Kumhála je předsedou Odboru zemědělské techniky, energetiky a výstavby ČAZV. Zároveň dlouhodobě působí na Technické fakultě ČZU v Praze jako vedoucí Katedry zemědělských strojů.

 

Veterinární Medicínu (VETMED) od roku 2020 vede prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

Prof. Zendulková je specialistkou v oboru infekčních chorob zvířat a dlouhodobě působí v oboru veterinární medicíny.

V současné době pracuje v Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie Veterinární a Farmaceutické Univerzity v Brně.

 

 

ČAZV přeje novým editorům vědeckých časopisů v nové roli mnoho úspěchů.

ČAZV velice děkuje editorům, kteří vedli časopisy do konce roku 2019 za jejich kvalitní práci pro časopisy – doc. RNDr. Marianu Slodičákovi, CSc. (JFS, zasloužil se o přijetí časopisu do databáze Emerging Citation Index, Core Collection Web of Science), Ing. Zdeňku Pastorkovi , CSc., prof.h.c. (RAE) a prof. MVDr. Evě Barányiové, CSc. (VETMED).

Zpátky nahoru