skip to Main Content

Dne 11. 12. 2019 se v Praze v hotelu Olšanka uskutečnila mezinárodní konference Budoucnost evropského zemědělství 2019, které se zúčastnili také zástupci ČAZV. Konference se konala pod záštitou prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana a ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc.

Témata dopoledního programu konference byla Evropské zemědělství a potravinová bezpečnost, Stav vyjednávání o reformě SZP EU v Radě a Evropském parlamentu, Lidské zdroje v evropském zemědělství, SZP z pohledu agrárního sektoru ČR. V rámci odpoledního programu si účastníci mohli vyslechnout odborné přednášky na téma Vývoj evropského zemědělství a důsledky Brexitu, Evropa a obchod se zemědělskými komoditami, Bezpečnost práce v evropském zemědělství, Regulace trhu s půdou ve Francii a její význam pro zemědělství a rozvoj venkova, Současný stav půdního fondu v Evropě, Význam lesa pro klima a vodní režim v krajině EU a ČR a Aktivizace intelektualizovaných služeb v zemědělství.

Vedení ČAZV děkuje všem, kteří na konferenci akademii zastupovali.

Podívejte se na záznam z této konference na oficiálních stránkách konference zde >>

 

 

 

Zpátky nahoru