skip to Main Content

Ve dnech 6. – 7. 12. 2019 se uskutečnilo zasedání Řídícího výboru Unie evropských zemědělských akademií (UEAA), jehož součástí je také Česká republika zastoupená prof. Ing. Vilémem Podrázským, CSc., místopředsedou předsednictva ČAZV. Hostitelem tohoto setkání byla právě ČAZV.

První den setkání proběhl v Modrém salonku Domu zemědělských věd na Vinohradech. Úvodní slovo pronesl předseda UEAA profesor Michele Stanca. Mezi hlavní témata jednání patřilo shrnutí činnosti UEAA v tomto roce a příprava Valného shromáždění a zasedání Řídícího výboru v roce 2020. V rámci odborného programu vystoupila profesorka Baiba Rivza z Lotyšské zemědělské akademie s přednáškou na téma „Bioekonomika a digitální ekonomika pro rozvoj zemědělství“ (ke stáhnutí zde >>).

Sobotní jednání proběhlo v sídle Asociace výzkumných organizací na Novotného lávce. Na programu jednání byla zpráva vzdělávací komise UEAA a její předběžný program pro rok 2020. Dále pak prezentace UEAA na webových stránkách a příprava akcí pro nadcházející rok. Valné shromáždění UEAA proběhne v příštím roce v Gruzii.

Zpátky nahoru