skip to Main Content

Přehled vývoje Impakt faktorů časopisů ČAZV

Základním posláním ČAZV je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání v resortu zemědělství. Hlavním úkolem ČAZV je účinně přispívat k popularizaci vědeckých poznatků. ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných vědeckých zemědělských časopisů v České republice, díky kterým cíleně propaguje…

Publikujte i přes léto v našich časopisech

Publikujte v našich 11 mezinárodních odborných časopisech, které  jsou zařazeny do databází Web of Science, Scopus, CrossRef, DOAJ, GoogleScholar a dalších. V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a…

Setkání zástupců ČAZV s předsedou Senátu PČR

Předseda Senátu PČR RNDr. Miloš Vystrčil přijal dne 8. 7. 2020 zástupce předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, prof. Viléma Podrázského a Ing. Jaroslava Čepla v prostorách Valdštejnského paláce. Předseda předsednictva Jan Nedělník představil činnost akademie a účastníci dále diskutovali nad otázkami…

Květinův den 2020 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2020, který se bude konat od 12:30 do 16:00 dne 2. září 2020 v Domě zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha. Seminář je pořádán Ústavem farmakologie…

Medailonky odborů ČAZV

ČAZV má celkem 11 vědeckých odborů napříč zemědělstvím. Každý z nich je specifický a má v zemědělském výzkumu své nezastupitelné místo a svou historii. Nyní najdete kompletní přehled jednotlivých odborů spolu s informacemi, kdo je jeho předsedou, čím se každý…

Agricultural Economics nově v Q1 ve Scopusu

Časopis vydávaný ČAZV –  Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) byl zařazen do 1. kvartilu kategorie ekonomie, ekonometrie a finance databáze Scopus. Časopis je zároveň v druhém kvartilu kategorie zemědělských a biologických věd této databáze. Scientometrický ukazatel SJR (Scimago Journal Rank) za…

ČAZV se zúčastnila celostátní přehlídky Naše pole

Celostátní polní přehlídka odrůd a technologií Naše pole pořádaná vydavatelstvím Profi Press v Nabočanech letos oslavila 20 let svého trvání. V posledních letech je partnerem akce také ČAZV. Při zahájení dne 23. 6. pozdravil účastníky také předseda předsednictva ČAZV Jan…

ČAZV je online

V období pandemické situace v České republice a z důvodu přijatých vládních opatření nebylo možné realizovat pravidelná osobní jednání redakčních rad časopisů ČAZV ani zasedání předsednictva. ČAZV však v tomto období nijak nepolevila ve své činnosti a byla schopna se přeorientovat na jednání v online…

Zpátky nahoru