skip to Main Content

Dle přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2016 byly zpřístupněny tabulky č. 3, č. 4 a č. 5prac za jednotlivé výzkumné organizace ke kontrole a vyjádření. Tabulky ke stažení jsou k dispozici na této adrese: http://hodnoceni15.rvvi.cz/www/.

Vyjádření k výsledkům Hodnocení VO 2015 bude na Úřad vlády zasláno souhrnně Ministerstvem zemědělství za všechny výzkumné organizace, kterým je z MZe poskytována institucionální podpora na rozvoj. Z tohoto důvodu žádáme VO rezortu MZe o vyjádření, zejména k tabulce č. 4 (vyřazené výsledky). V této tabulce v předposledním sloupci „AM“ uveďte, zda souhlasíte („A„) či nesouhlasíte („N„) s vyřazením. V případě nesouhlasu, prosím, uveďte ve sloupci „AN“ konkrétní odůvodnění pro zpětné zařazení výsledku do Hodnocení 2015. Zároveň žádáme o kontrolu bodových součtů v rámci hodnocení výzkumné organizace.

Číselníky k tabulkám hodnocení a seznam výsledků navržených OVHP k vyřazení s popisem důvodu naleznete zde: https://www.rvvi.cz/novinky/treti-etapa-hodnoceni-2015.

Vyjádření k výsledkům Hodnocení 2015 a zpětné zaslání tabulky č. 4 s komentáři se očekává v termínu do 10. února 2017 na adresách viktor.mares@mze.cz a jan.budsky@mze.cz.

Zpátky nahoru