skip to Main Content

V časopise Zemědělec 11/2020 si můžete přečíst článek „Význam a ochrana zemědělské půdy“, který sumarizuje obsah přednášek pronesených v rámci workshopu, který v únoru uspořádala ČAZV ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i. 

Celý článek je dostupný k náhledu a stažení zde >>

Zpátky nahoru