skip to Main Content

Dne 28. 12. 1924 byla založena Československá akademie zemědělská (ČAZ) jako ústřední vědecká zemědělská instituce s cílem pečovat o rozvoj zemědělské vědy, předávat vědecké poznatky veřejnosti a vychovávat další generace odborníků v oboru. Na cíle a myšlenky zakladatelů ČAZ navázaly všechny její následnické organizace včetně dnešní České akademie zemědělských věd (ČAZV). Letos si ČAZV připomíná 99 let od vzniku akademie a zároveň zahajuje rok oslav výročí 100 let od založení ČAZ.

Dnes má ČAZV přes 740 členů ve 12 odborech a je největším vydavatelem vědeckých zemědělských časopisů v České republice. Celkem vydává 11 recenzovaných open access časopisů napříč všemi obory zemědělské vědy a výzkumu, z nichž 10 má přidělen impakt faktor. Všechny časopisy jsou zařazeny v mnoha světových databázích jako je Scopus, Agricola, ProQuest, Google Scholar a další. ČAZV reprezentuje vědeckovýzkumnou
a akademickou obec navenek, a to jak v ČR, tak i ve vztahu k zahraničí a úzce spolupracuje se Slovenskou akadémiou podohospodárskych vied (SAPV).

Rok 2024 bude výročím stoletého fungování akademie, i když v průběhu let v různých formách. Současná ČAZV je od roku 1993 zřízena jako příspěvková organizace Ministerstva zemědělství a je zároveň jeho poradním orgánem.

V souvislosti s výročím 100 let od založení ČAZ připravuje ČAZV v průběhu celého roku 2024 řadu akcí. K připomínce významného stoletého výročí vydala ČAZV publikaci „100 let České akademie zemědělských věd 1924-2024“. Kniha, kterou připravil kolektiv odborníků přináší pohled do historie fungování akademie a zároveň nabízí soupis činností současné ČAZV v rámci svých 12 odborů i přehled o univerzitních pracovištích a výzkumných ústavech zaměřených na zemědělskou vědu a výzkum, které s akademií dlouhodobě spolupracují. Dne 9. ledna od 14 hodin proběhne křest této knihy ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty na Praze 2. Dům zemědělské osvěty je již od svého otevření v roce 1926 centrem a sídlem řady institucí, spojených s vědeckou a osvětovou činností v zemědělství a své kanceláře tu má i ČAZV. V budově sídlí i největší zemědělská knihovna v ČR Knihovna Antonína Švehly.

Pro širokou veřejnost připravila ČAZV propagační brožuru „100 let České akademie zemědělských věd v kostce“, která připomíná důležité historické milníky ve vývoji akademie i dobové fotografie a přináší také přehled o současných aktivitách a vydavatelské činnosti. Brožuru si můžete prolistovat zde >>.

Nejvýznamnější událostí výročního roku bude plenární zasedání členů dne 22. října 2024 a také výstava v Národním zemědělském muzeu, která návštěvníky seznámí s historií, vývojem i současnými aktivitami ČAZV. Nebudou chybět historické fotografie, medaile a významná vydání knih a časopisů. Na své si přijdou malí i velcí návštěvníci. Výstava bude veřejnosti přístupná od října do prosince roku 2024. Zakončení oslav 100 let proběhne na zasedání předsednictva v prosinci 2024.

Významné stoleté výročí si bude akademie připomínat v rámci všech svých aktivit během roku 2024, na veletrzích, workshopech i setkáních s odborníky a veřejností. Informace vždy najdete na webových stránkách www.cazv.cz a na sociálních sítích.

Zajímáte se o zemědělskou vědu a výzkum? Pak se staňte součástí ČAZV a rozšiřte základnu členů. Cílem ČAZV je být i příštích 100 let dynamickou a rozvíjející se institucí utvářející obraz českého zemědělství.

www.cazv.cz, www.agriculturejournals.cz

Facebook: Ceskaakademiezemedelskychved

Instagram: akademie_zemedelskych_ved

X: AeCazv  

      

 

Zpátky nahoru