skip to Main Content

Rostlinolékařská péče – nástroj pro udržitelný rozvoj integrované ochrany rostlin a potravinové bezpečnosti v budoucnosti. S tímto hlavním tématem se ve dnech 6. a 7. listopadu 2019 konaly XXII. Rostlinolékařské dny, tradičně v Pardubicích. Hlavním organizátorem všech ročníků je Česká společnost rostlinolékařská. Tradicí se pomalu stává i spoluúčast ČAZV, odboru rostlinolékařství. ČAZV prezentovala na konferenci vydavatelskou činnost a především časopis Plant Protection Science, jehož zaměření úzce souvisí s projednávanými tématy. V úvodním bloku konference vystoupil také Jan Nedělník, který se s účastníky akce podělil nejen o názory na význam rostlinolékařské péče. Ve svém vystoupení hovořil také o významu sdělovacích prostředků a objektivním informování veřejnosti v odborných tématech a pozval kolegy k aktivní účasti na akcích k mezinárodnímu Roku zdraví rostlin 2020. Informace najdou zájemci na našem webu. 

Vedení ČAZV děkuje pořadatelům této konference za možnost prezentace časopisů ČAZV a také všem zaměstnancům, kteří se této akce zúčastnili, ať již osobně či organizační přípravou. 

Zpátky nahoru