skip to Main Content

Ve dnech 6. – 7. října 2019 se na půdě Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně konala tradiční mezinárodní vědecká konference MendelNet 2019.

ČAZV na této významné mezinárodní akci prezentovala především svou publikační činnost – 11 vědeckých časopisů zaměřených na zemědělství a související obory. O časopisy byl mezi českými i zahraničními účastníky konference velký zájem, a to nejen proto, že většina časopisů ČAZV je v databázi Web of Science a má velmi zajímavou hodnotu Impakt Faktoru. 

Vzhledem k tematickému zaměření konference byl největší zájem účastníků o časopisy Czech Journal of Animal Science; Czech Journal of Genetics and Plant BreedingPlant Soil and Environment a Research in Agricultural Engineering.

Vedení ČAZV děkuje Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně za možnost účastnit se této akce a také všem zaměstnancům, kteří se této akce zúčastnili, ať již osobně či organizační přípravou. Těšíme se na další setkání a spolupráci s Mendelovou univerzitou v roce 2020.

 

Zpátky nahoru