skip to Main Content

V období pandemické situace v České republice a z důvodu přijatých vládních opatření nebylo možné realizovat pravidelná osobní jednání redakčních rad časopisů ČAZV ani zasedání předsednictva. ČAZV však v tomto období nijak nepolevila ve své činnosti a byla schopna se přeorientovat na jednání v online prostředí.

Dne 19. 5. se uskutečnilo online jednání redakční rady časopisu Research in Agricultural Engineering, kterého se zúčastnilo 9 členů redakční rady. Na jednání byl schválen návrh na rozšíření redakční rady o 3 nové členy, doc. RNDr. Petra Bartoše, Ph.D., doc. Ing. Petra Kunce, Ph.D. a prof. Nikolaie I. Lebovku, DrSc. Dne 20. 5. se poté konalo online jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Food Science, kterého se zúčastnilo 11 členů redakční rady. Obou jednání redakčních rad se vždy zúčastnila také redaktorka časopisu, vedoucí redakce a ředitelka ČAZV. Účastníci obou jednání byli především seznámeni se stavem recenzního řízení rukopisů, se statistickými údaji o vydaných číslech časopisů, se změnami v redakční radě od roku 2020 a o využívání slev autory a recenzenty. Členové redakčních rad přišli s řadou podnětů pro další rozvoj časopisů. 

Online zasedání předsednictva proběhla ve dnech 2. 4. a 12. 5. Předsednictvo se v tomto období mimo řádné agendy věnovalo především organizaci Cen ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2020. V rámci jednání byla dále věnována velká pozornost přípravě nové Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2023+ a vydavatelské činnosti.

Online jednání redakčních rad a předsednictva ČAZV prostřednictvím videokonferencí se osvědčila. Projednání všech záležitostí bylo velmi efektivní a je tak pravděpodobné, že do budoucna bude online forma jednání častěji využívána.

Zpátky nahoru